dodaj url
kupoprodaja web imenik    
web imenik, poslovni oglasnik, oglasite svoju internet ponudu, pronađite tržište i ostvarite kupoprodaju
 

  
  
On line izvori i informacije o tržištu i prodaji dionica u Hrvatskoj
  

Središnje klirinško depozitarno društvo
     središnja depozitarna agencija čuva vrijednosne papire (kratkoročni vrijednosni papiri: blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, bankovni akcepti, mjenice, čekovi - dugoročni vrijednosni papiri: obveznice, dionice, investicijski kuponi) kao elektronske zapise za obavljanje poslova namire i prijeboja - ukoliko Vas je ovaj opis zbunio pojašnjenje kaže da je SDA mjesto gdje se čuvaju elektronski zapisi o izdavateljima, vrijednosnim papirima ali i njihovim vlasnicima na razini RH, članovi agencije su burze, izdavatelji, brokerske firme, skrbničke banke. Pojedinačni vlasnik vrijednosnog papira ima račun na kojem su upisani svi vrijednosni papiri u njegovu vlasništvu..iznimno uzbudljiva adresa za sve koji trguju dionicama
http://www.skdd.hr/
4/5

ZSE Zagrebačka burza
     Nastala spajanjem nekadašnje varaždinske burze i zagrebačke postala je središnje mjesto za promatranje različtih kretanja oko dionica.
http://www.zse.hr
2/5

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
     pravna je osoba sa zadatkom nadzora financijskog tržišta, nadzire sve pravne i fizičke osobe koje se bave pružanjem financijskih usluga, temeljni cilj bi joj trebao biti očuvanje stabilnosti financijskog sustava a jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu Vladi RH i Hrvatskom saboru, na stranicama HANFe možete naći zanimljive informacije poput različitih zakona, pravilnika i mišljenja, razne statističke podatke, imenik investicijskih i mirovinskih fondova, osiguravajuća društva i banke ovlaštene za poslove zastupanja u osiguranju
http://www.hanfa.hr
4/5

Dionice
     stranica sadrži osnovne podatke o dionicama, definira klaične pojmove i nudi odgovre na pitanja Što je to dionica ? vrijednosi papir ? Kako kupiti dionice ? Kako ih prodati, Gdje ih prodati, najnovije IPO dionice pored osnovnih informacija o dionicama donosi i popis brokerskih kuća.
http://www.dionice.com
4/5

Limun.hr
     Internetska stranica Raiffeisen Consulting d.o.o. nastavak je TV emisije Limun (koju je također moguće pogledati i on line na samim stranicama) Tražite li redovno gospodarske vijesti ova će Vam se stranica zasigurno naći u bookmarcima jer sadrži redovno osvježavane tečajne liste, informacije o vrijednosnim papirima, ekonomske analize ali i leksikon pojmova vezanih uz trgovanje vrijednosnicama
http://www.limun.hr
4/5
 

FIMA
     Na ovim stranicama možete pronaći obilje informacija o tržištu i trgovanju dionicama, zanimljivi thredovi u forumu Vas vrlo brzo mogu dovesti u situaciju da o svemu tome jednostavno odjednom želite znati više, ažuran tim urednika govori o dionicama kroz uredničke komentare. Imaju sve potrebne grafikone kretanja cijena, stručne analize, posebnu pažnju obraćaju praćenju informacija iz javnih izvora koji iako besplatni predstavljaju prave pokazatelje trendova tržišta...
http://www2.fima.com
4/5
 
<< web imenik početak / izvori podataka /
 
- mape (karte)

karte gradova Hrvatske, rute za putovanje, karte, mape

- ustanove

ustanove u Hrvatskoj

- istraživanje tržišta

vijesti iz svijeta istraživanja tržišta

- tržište prodaja dionica

Varaždinska, Zagrebačka burza, izvori informacija o dionicama

- vrijeme

vrijeme i izvori informacija o vremenskoj prognozi

- knjigovodstveni servisi

knjigovodstveni servisi,vođenje poslovnih knjiga, obrtnicima, trgovačkim

- otvaranje tvrtke obrta HR

sve informacije o otvaranju tvrtke, obrta

- knjižnice

popis knjižnica dostupnih na internetu

- rječnik

internet rječnici, on line rječnik, engleski, njemački, francuski, španjolski

- pravopis

danski, engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, švedski, portugalski, nizozemski jezik

- web časopisi

internet časpoisi, magazini

- studentski portali

portali posvećeni studentima i onima koji se tako osjećaju

- gramatika engleski jezik

engleski, gramatika ,glagoli, prilozi, prijedlozi, imenice, zamjenice, pridjevi

 
  
 web imenik (izdvojeno iz drugih kategorija)
prodaja automobila

 
KupoProdaja - blog 2 trgovca mudri tekstovi oko tema kupnja, prodaja, oglašavanje, video produkcija promocija www.kupoprodaja.com
trenutak dizajn
 

internet imenik - donosi recenzije super stranica: kupovina, prodaja, humor, download, internet savjeti, besplatni software

Želite Kupovati Povoljnije ??? - PREPORUČAMO ove linkove :